Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

© AMT-Med,s.r.o.

Objavte viac. Vyskúšajte viac. Očakávajte viac.Jedinečný ultrazvuk pre všetky medicínske odbory.
Popis

Ultrazvukový systém ACUSON X700™ prináša používateľovi úplne nový zážitok pri zobrazovaní. Systém ACUSON X700, vybudovaný s použitím najnovších zobrazovacích technológií, vybavený bohatým súborom štandardných funkcií a určený na dosahovanie neprekonateľného komfortu a využiteľnosti, je prvotriednym členom radu ultrazvukových systémov ACUSON triedy X . Nanovo definuje spôsob, akým sa ultrazvuk používa, a súčasne zabezpečuje výkonnosť a kvalitu za adekvátnu cenu (teda hodnotu pre zákazníka).

Objavte viac. Vyspelé zobrazovacie technológie a sondy zabezpečujú vynikajúce zobrazovanie v záujme spoľahlivej diagnostiky.

Vyskúšajte viac. Dômyselný dizajn systému a technológie relevantné z klinického hľadiska zabezpečujú našim používateľom optimálne podmienky pri obsluhe systému.

Očakávajte viac. Maximalizujte svoju investíciu. Mimoriadne spoľahlivý systém, stupňovito rozširovateľný tak, aby spĺňal vaše aktuálne potreby a kedykoľvek umožňoval inováciu (upgrade).

Charakteristiky a výhody

Ultrazvukový systém ACUSON X700™ dokáže spracovať viac informácií pri vyššej rýchlosti, vďaka čomu zabezpečuje najlepšiu možnú diagnostiku.

Technológie využívajúce vynikajúci výkon systému boli zmigrované z radu ultrazvukových systémov ACUSON triedy S a sú štandardnou súčasťou platformy ACUSON X700, a to vrátane:

technológie zvýraznenia kontrastu tkanív Dynamic TCE™ Tissue Contrast Enhancement,

priestorového skladania viacerých zobrazení (pohľadov) Advanced SieClearTM,

priestorového skladania viacerých zobrazení (pohľadov) Advanced SieClearTM,

priestorové skladanie viacerých zobrazení SieClearTM,

priestorové skladanie viacerých zobrazení SieClearTM,

dopplerovské zobrazenie tkanív DTI™,

Podrobnejšie technické údaje

Vďaka robustným technológiám, aplikáciám budúcnosti a možnosti orientovať sa na vysoko špecializované aplikácie je ultrazvukový systém ACUSON X700™ mimoriadne flexibilný.

Potenciál vysoko špecializovaných aplikácií

Zobrazovanie intrakardiálnou echokardiografiou (ICE): umožňuje vizualizáciu procedúry a monitorovanie umiestnenia zariadenia pomocou plne funkčnej intrakardiálnej sondy 8F alebo 10F.

Komunikačné spojenia CartoSound™*: integrácia ultrazvuku a technológie systému Carto 3; zabezpečuje elektroanatomickú mapu srdca spolu so zobrazovaním katétrov Soundstar™ 3D.

Technológia zobrazovania kontrastnej látky Cadence™:** zabezpečuje vynikajúcu detekciu odozvy mikrobubliniek kontrastnej látky spolu so zobrazovaním s vysokým rozlíšením

Innovatívne technológie, ktoré zvyšujú efektivitu, znižujú počet potrebných stlačení klávesov a skracujú doby trvania vyšetrení.

Technológia TGO™ na optimalizáciu stupnice šedej pri zobrazovaní tkanív,

Možnosť rýchleho spustenia (QuikStart) a možnosť batériového napájania pre okamžitý prístup k zobrazovaniu*.

Nástroje znalostného toku pracovných činností, ktorými sa automatizujú výpočty.
- Automatické merania pre pôrodníctvo - syngo® Auto OB
- Automatické merania folikúl *
- Technológia syngo® Auto Left Heart
- Funkcia AxiusTM Edge-Assisted Ejection Fraction (pre ejekčnú frakciu s podporou obrysov)
- syngo® AHP Arterial Health Package*** (balík na zobrazovanie tepien a posudzovanie ich stavu)
- TEE zobrazenie technológiou syngo® fourSight™
- Technológia syngo® Velocity Vector Imaging™

Prevratné technológie, ktoré priniesla spoločnosť Siemens

Technológia sond Hanafy Lens (s prvkom s premenlivou hrúbkou): zlepšuje uniformitu v rámci zorného poľa v záujme dosiahnutia špičkového rozlíšenia kontrastu vo väčších hĺbkach.

Automatické merania pre pôrodníctvo - syngo® Auto OB: znalostný tok pracovných činností dokáže rozpoznávať charakteristiky a určité vzorce v rámci ultrazvukového zobrazenia, a tak racionalizovať kvantifikáciu.

Zobrazovanie intrakardiálnou echokardiografiou (ICE): umožňuje vizualizáciu procedúry a monitorovanie umiestnenia zariadenia pomocou plne funkčnej intrakardiálnej sondy 8F alebo 10F.

Technológia Clarify™ Vascular Enhancement (VE): znižuje šum a obmedzuje výskyt artefaktov v záujme dosiahnutia výnimočného rozlíšenia kontrastu a presného vymedzenia ciev.

Panoramatické zobrazovanie SieScape™: zabezpečuje zobrazenia s rozšíreným zorným poľom, ktoré sa získavajú 2D zobrazovaním v reálnom čase s vysokým rozlíšením. Umožňuje znázorňovanie rozmerných štruktúr a poskytuje súhrnné orientačné zobrazenie.

SIEMENS_ACUSON_X700_DE.pdf