Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

© AMT-Med,s.r.o.

Poskytuje špičkové výkony. Vynikajúca hodnota. Možnosť stupňovitého rozširovania v diagnostike.
Je možnosť ho dostať a jvo formáte SW teda čiernobiely bez farebního doppleru.
Popis

Ultrazvukový systém ACUSON X150™ poskytuje vynikajúcu kombináciu diagnostických výkonov, ergonomického dizajnu a stupňovitej rozširovateľnosti pri mimoriadnej hodnote. Kompaktný a výnimočne prenosný systém X150 v sebe integruje najmodernejšie zobrazovacie technológie, aby zabezpečoval špičkové výkony pri diagnostike.

Skutočné možnosti stupňovitého rozširovania. Systém X150 disponuje možnosťou flexibilného rastu v súlade s priebežnými zmenami klinických nárokov a potrieb pacientov. Vďaka tomu je k dispozícii a na dosah viac klinických možností pre praxe ľubovoľnej veľkosti, s ľubovoľnou záťažou počtu prípadov.

Vynikajúca hodnota v prípade všeobecného zobrazovania a špecializovaných aplikácií. Systém X150, ktorý je možné inovovať (tzv. upgrade), poskytuje používateľovi absolútnu flexibilitu tak, aby sa prispôsobil diagnostickým nárokom podliehajúcim vývoju. Softvérové inovácie (upgrade) pre pokrokové technológie budúcnosti, ktoré si môže používateľ nainštalovať, maximalizujú a chránia vašu investíciu.

Inteligentný a intuitívny systém. Vykazuje výborné výkonové charakteristiky v ľubovoľnom prostredí. Mimoriadne kompaktný a mobilný systém X150 v sebe spája intuitívne jednoduché, a napriek tomu výkonné používateľské rozhranie s mimoriadne funkčným ergonomickým dizajnom.

Riešenia starostlivosti o zákazníkov Life pomocou vzdialených služieb maximalizujú produktivitu a dobu spoľahlivej prevádzky.

Klinické informácie

Zobrazovanie v 2D-móde. Vyšetrenia v móde farebného dopplera. Skríning srdca. Rozhodnite sa, čo je potrebné — a kedy. Prvotriedne zobrazovanie v 2D-móde — základný systém poskytuje prvotriedne zobrazovanie v 2D-móde a zahŕňa funkcionalitu PW-dopplera (pulzného dopplera), pričom zabezpečuje vysokokvalitné zvukové a vizuálne možnosti pre spektrálnu vizualizáciu a kvantifikáciu toku krvi.

Výkonné voliteľné súčasti — keďže vaše klinické nároky a potreby pacientov podliehajú vývoju, môžete do systému X150 pridať farebné zobrazovanie, skríning srdca, 3D-zobrazovanie v reálnom čase a ďalší port pre sondy.

Podpora širokého spektra sond — pri rozličných klinických aplikáciách sú podporované zobrazovacie frekvencie v rozsahu 2–13 MHz. Medzi tieto klinické aplikácie patrí:

všeobecné zobrazovanie,

interná medicína,

pôrodnícke a gynekologické aplikácie,

skríning srdca,

zobrazovanie mozgových ciev,

zobrazovania malých orgánov (tzv. Small Parts),

urologické aplikácie,

urgentná medicína,

pediatria.

Kompaktný a výnimočne prenosný systém X150 je navrhnutý tak, aby spĺňal súčasné klinické nároky a bol schopný rastu, keďže potreby pacientov a klinické aplikácie podliehajú vývoju.

Funkčná stránka

Inteligentný a intuitívny systém. Funkčný v ľubovoľnom prostredí.

Systém X150 v sebe spája intuitívne jednoduché, a napriek tomu výkonné používateľské rozhranie s mimoriadne funkčným ergonomickým dizajnom. Mimoriadne kompaktný a mobilný systém X150 vám umožňuje:

profitovať z veľkého 15'' monitora s plochou obrazovkou, namontovaného na inovatívnom kĺbovom ramene, a tak optimalizovať polohu systému a jeho sklopného monitora v prakticky každom prostredí,

konfigurovať sondy a držiaky gélu, a tak sa prispôsobiť špecifickým nárokom,

prispôsobovať reporty z vyšetrení tak, aby zodpovedali toku pracovných činností,

optimalizovať kvalitu obrazu jediným kliknutím na tlačidlo, pomocou technológie optimalizácie stupnice sivej tkanív TGO™,

rýchlo ukladať, vyvolávať a spravovať údaje pomocou integrovanej pracovnej stanice DIMAQ-IP,

hladko integrovať systém do prostredí v rámci siete, a to pomocou kompletného doplnku obsahujúceho riešenia pre konektivitu, typu Plug-and-Play.

Optimalizácia obrazu tkanív v stupnici sivej

Pomocou jediného dotyku zvýšte konzistenciu vyšetrenia a tiež produktivitu pomocou technológie optimalizácie stupnice sivej tkanív (TGO).

Technické informácie

Vizualizujte viac.

Vyšetrenia uskutočňujte efektívnejšie.
Zvýšte spoľahlivosť diagnostiky.

Systém X150 v sebe integruje najmodernejšie zobrazovacie technológie tak, aby dokázal vyhovieť širšiemu rozsahu potrieb pacientov a klinických aplikácií.

Sonda CH5-2 s technológiou Hanafy Lens zabezpečuje uniformitu obrazu v rámci celého zorného poľa.

Medzi hlavné technológie patrí:

Technológia formovania zväzku MultiBeam na zvýšenie rýchlosti spracovania signálu a zabezpečenie výnimočného časového rozlíšenia pri všetkých módoch zobrazovania.

Technológia sond Hanafy Lens skombinovaná s technológiou syntetickej apertúry SynAps™ na zabezpečenie uniformity v rámci celého zorného poľa až do 28 centimetrov zobrazovanej hĺbky - ide o kritický aspekt pri skenovaní pacientov, ktorých organizmus je technicky náročný na zobrazovanie.

Technológia Virtual Format Imaging (zobrazovanie vo virtuálnom formáte) na zvýšenie množstva anatomických informácií prostredníctvom poskytnutia lichobežníkového formátu obrazu - pomocou jediného stlačenia tlačidla.

Plne digitálna architektúra zabezpečuje integritu signálu od fázy tvarovania zväzku až po vizualizáciu obrazu. Tým sa zabezpečuje kvalita obrazu najlepšia vo svojej triede.

Technológia zobrazovania pri viacerých frekvenciách MultiHertz™ ponúka optimalizovanú kvalitu obrazu v rámci rozsiahlej šírky frekvenčného pásma. Vďaka tomu je zabezpečená všestrannosť pri vyšetrovaní jedinou sondou.

Medzi voliteľné technológie patrí:

Technológia harmonického zobrazovania tkanív (Tissue Harmonic Imaging - THI) s inverziou fázy na zdokonalenie kontrastu a priestorového rozlíšenia a na zníženie šumu obrazu za účelom lepšej vizualizácie pri všetkých aplikáciách.

Inovácie, voliteľné súčasti a služby

Ultrazvukový systém ACUSON X150™ ponúka širokú paletu klinických možností, ktoré podporujú vyššiu úroveň výkonu a spoľahlivosti diagnostiky.

Systém X150 je navrhnutý tak, aby spĺňal súčasné klinické nároky a bol schopný rastu, keďže potreby pacientov a klinické aplikácie podliehajú vývoju.

Systém je vybavený celým radom inovačných možností:

Color Imaging (farebné zobrazovanie) — po pridaní citlivých módov farebného dopplera a dopplera v móde Power bude systém X150 podporovať presnú vizualizáciu smeru a rýchlosti prietoku krvi.

Cardiac Screening (skríning srdca) — po pridaní voliteľnej súčasti skríningu srdca a sondy s fázovaným rozložením prvkov sa zo systému X150 stane výkonná, mobilná jednotka na skríning srdca.

3-Scape Real-Time 3D Imaging (3D-zobrazovanie v reálnom čase) — po pridaní plne integrovanej aplikácie 3D-zobrazovania v reálnom čase 3-Scape™ jednoducho získate 3D-zobrazenia v reálnom čase počas akvizície voľnou rukou.

Additional Array Port (dodatočný port pre sondy) — po pridaní tretieho aktívneho portu môžete simultánne pripojiť až tri sondy s lineárnym, zakriveným a fázovaným rozložením prvkov.

Medzi ďalšie voliteľné súčasti patria:

Riešenia pre konektivitu (DICOM Connectivity Solutions)

Integrovaná pracovná stanica DIMAQ-IP

Harmonické zobrazovanie tkanív (THI)

Technológia optimalizácie stupnice šedej tkanív TGO™

SIEMENS_ACUSON_X150_DE.pdf